Brandime Makinash

Eshtë një mënyrë reklamimi mjaft efikase, sepse audienca që e shikon është shumë e madhe. Makina e loguar mund të quhet fare mirë një “reklamë lëvizëse”.

Adezivi që përdoret quhet “cast” dhe është posacërisht për t’iu përshtatur në ngjitje harqeve dhe formave të lakuara të automjetit.