Skenografi

Skenografia është një shërbim që ofrojmë për televizionet, diskot e clubet për të realizuar skena me materiale plexiglassi, policarbonat, LED etj.

Përdorim materiale shumë cilësore e rezistentë dhe me trashësi të mjaftueshme për të mbajtur pesha të konsiderushme mbi skenë.