Punësime

 Aplikantet duhet te jene te kualifikuar ne pune apo procese te ndryshme si:

  • Dizajn
  • Inxhinieri mekanike
  • Arkitekture
  • Ekonomi / Marketing
  • Saldime
  • Punime Plex & germa 3D
  • Punime me Led
  • Ngjitje adezivi
  • Montime
  • Punime me makineri si freze CNC, plotera, cuttera etj
Files must be less than 2 MB.
Llojet e lejuar të file: gif jpg jpeg png pdf doc docx.